Tuesday, May 18, 2004

(+)shono kono ek din
akash batash jure rim jhim boroshay
(+)dekhi, tomar chuler moto megh sob chorano
chader mukher pase jorano

mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
sei din
shono...
....mon haralo..

sei din.
aro ek din tamosi tomossini ratri
ghum ghum nijjhum jibon pother sob jatri
ami ekela cholesi niruddesh jatri
raat jaga ek pakhi shuni jibon joyer geet gatri
mone holo mor dukho rate
jemon kore bholate
mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
mon haralo.mon haralo. mon haralo.mon haralo.
sei din

(+)_aro ek din amar khachar pakhi chondona
geeto hina anmona +kije bhabe bose ta janina
(+) sondhe bela hothat ghore fire dekhi
u-re gese, chole gese a+mar khachar pakhi chon+dona
mone holo mor piche fele
jedin tumi chole gele
mon haralo.mon haralo.
mon haralo.mon haralo.
sei din
shono...
....mon haralo..Followers